Schwitters' Army Logo

 

Tourists by Lorena Malo

8.25"x12"; collage on paper; 2020
SA149LM20ART


PREVIOUS | BACK TO COLLECTION | NEXT

 


KOLAJ INSTITUTE | KOLAJ MAGAZINE

RIC KASINI KADOUR | MERZ GALLERY