Schwitters' Army Logo

 

Buttelope by Cath Smithson

8"x8"; collage on paper; 2020
SA147CS20ART


PREVIOUS | BACK TO COLLECTION | NEXT

 


KOLAJ INSTITUTE | KOLAJ MAGAZINE

RIC KASINI KADOUR | MERZ GALLERY