Schwitters' Army Logo

 

Red Turban by Ida Csapo CSI

11.5"x8.125"; collage glued and sewn with sewing machine; 2020
SA121IC20ARTPREVIOUS | BACK TO COLLECTION | NEXT

 


KOLAJ INSTITUTE | KOLAJ MAGAZINE

RIC KASINI KADOUR | MERZ GALLERY