Schwitters' Army Logo

 

Autumn by Irina Mashina

7.5"x8"; collage and paint on cardboard; 2019
SA115IM20ART


PREVIOUS | BACK TO COLLECTION | NEXT

 


KOLAJ INSTITUTE | KOLAJ MAGAZINE

RIC KASINI KADOUR | MERZ GALLERY