Schwitters' Army Logo

 

Itchy Feet by Marta Parszeniew

9.5"x6.125"; collage on paper; 2020
SA103MP20ART


PREVIOUS | BACK TO COLLECTION | NEXT

 


KOLAJ INSTITUTE | KOLAJ MAGAZINE

RIC KASINI KADOUR | MERZ GALLERY