Schwitters' Army Logo

 

Un paseo otoƱal by Sonia Otero

11"x8.25"; textile, thread, and paper collage on paper; 2019
SA097SO20ART


PREVIOUS | BACK TO COLLECTION | NEXT

 


KOLAJ INSTITUTE | KOLAJ MAGAZINE

RIC KASINI KADOUR | MERZ GALLERY