Schwitters' Army Logo

 

Fish Day by Irina Kutuzova

10"X8"; collage on paper; 2020
SA073IK20ART


PREVIOUS | BACK TO COLLECTION | NEXT

 


KOLAJ INSTITUTE | KOLAJ MAGAZINE

RIC KASINI KADOUR | MERZ GALLERY