Schwitters' Army Logo

 

White Out by Ruth Saporito

6"x5.75"; collage on paper; 2019
SA062RS20ART


PREVIOUS | BACK TO COLLECTION | NEXT

 


KOLAJ INSTITUTE | KOLAJ MAGAZINE

RIC KASINI KADOUR | MERZ GALLERY