Schwitters' Army Logo

 

Attic Treasures by Linda Yeoman

11"x8"; collage on paper; 2020
SA058LY20ART


PREVIOUS | BACK TO COLLECTION | NEXT

 


KOLAJ INSTITUTE | KOLAJ MAGAZINE

RIC KASINI KADOUR | MERZ GALLERY