Schwitters' Army Logo

 

Per aspera ad astra by Kosmo Nauty

8.5"x6"; collage on book cover; 2020
SA051KN20ART


PREVIOUS | BACK TO COLLECTION | NEXT

 


KOLAJ INSTITUTE | KOLAJ MAGAZINE

RIC KASINI KADOUR | MERZ GALLERY