Schwitters' Army Logo

 

Postcard by Rocio Romero

8"x6"; collage on postcard; 2020
SA044RR20ART


PREVIOUS | BACK TO COLLECTION | NEXT

 


KOLAJ INSTITUTE | KOLAJ MAGAZINE

RIC KASINI KADOUR | MERZ GALLERY