Schwitters' Army Logo

 

Untitled by Olga Kirsanova

8"x8"; collage on board; 2020
SA032SL20ART


PREVIOUS | BACK TO COLLECTION | NEXT

 


KOLAJ INSTITUTE | KOLAJ MAGAZINE

RIC KASINI KADOUR | MERZ GALLERY