Schwitters' Army Logo

 

Wing by Mimi Wasilewska

8"x10"; collage on paper; 2020
SA024MW20ART


PREVIOUS | BACK TO COLLECTION | NEXT

 


KOLAJ INSTITUTE | KOLAJ MAGAZINE

RIC KASINI KADOUR | MERZ GALLERY