Schwitters' Army Logo

 

Unsuspicious by Simone Löhndorf

11.75"x7.75"; collage on paper; 2020
SA022SL20ART


PREVIOUS | BACK TO COLLECTION | NEXT

 


KOLAJ INSTITUTE | KOLAJ MAGAZINE

RIC KASINI KADOUR | MERZ GALLERY